O nás

Právne služby poskytujeme vo všetkých oblastiach slovenského i európskeho práva, a to v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.
V portfóliu klientov našej advokátskej kancelárie sa nachádzajú fyzické osoby, úspešné slovenské obchodné spoločnosti, ako aj zahraničné obchodné spoločnosti. Právne poradenstvo je poskytované najmä v nasledovných oblastiach:


Vážení klienti,

radi by sme Vás informovali, že poskytujeme právne služby v reštrukturalizačnom konaní pre veriteľov spoločností Arca Capital Slovakia, a. s., Nova Green Finance, a. s. a Nova Real Estate Finance, a. s.
V prípade záujmu o prihlásenie Vašich pohľadávok do aktuálne prebiehajúcej reštrukturalizácie nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese office@vislegis.sk čím skôr, najneskôr však dňa 30.04.2021 vrátane.


Výber kvalitného právneho poradcu býva nezriedka skutočnosťou, ktorá nadlho a rozhodujúcim spôsobom ovplyvní i úspech samotného podnikateľského zámeru klienta. Prostredníctvom našej Advokátskej kancelárie VIS LEGIS pragmaticky riešime problémy klientov, efektívne uplatňujeme ich práva a dôsledne bránime ich záujmy. Svoje služby poskytujeme vždy profesionálne a vysoko odborne, pričom sme schopní sa flexibilne prispôsobiť požiadavkám klientov i z časového hľadiska.

Našim klientom, ktorými sú domáce i zahraničné fyzické a právnické osoby, zabezpečujeme komplexný právny servis od vykonania vstupného právneho auditu, prípravy zmluvnej dokumentácie, rokovaní s obchodnými partnermi, zastupovania pred orgánmi verejnej moci (orgány štátnej správy, orgány územnej a záujmovej samosprávy, orgány činné v trestnom konaní a pod.), až po riešenie sporov pred súdmi SR, prípadne pred rozhodcovskými súdmi, pred Ústavným súdom SR, vrátane zastupovania v exekučnom konaní.

Činnosť našej advokátskej kancelárie je postavená na štyroch základných zásadách:

TÍMOVÁ PRÁCA

Tímovú spoluprácu uprednostňujeme vždy, ak je to s ohľadom na riešený prípad účelné, nakoľko umožňuje nájsť pre klienta najvhodnejšie riešenie za použitia viacerých právnych názorov.

JEDNODUCHÉ A EFEKTÍVNE RIEŠENIA

Pri svojej práci kladieme dôraz na to, aby i zložité prípady klientov boli riešené čo najjednoduchšie, pričom takéto riešenia je možné nachádzať a uplatniť predovšetkým vďaka vysokej odbornosti a s ňou spojenej kreativite právnikov našej advokátskej kancelárie.

DÔSLEDNOSŤ

Každý klient našej advokátskej kancelárie sa môže spoľahnúť, že jeho prípad bude starostlivo individuálne posúdený a dôsledne doriešený do najmenších detailov.

DISKRÉTNOSŤ

Pri poskytovaní právnych služieb našou Advokátskou kanceláriou VIS LEGIS je absolútnou samozrejmosťou maximálna diskrétnosť a lojalita voči klientovi.