profil

Výber kvalitného právneho poradcu býva nezriedka skutočnosťou, ktorá nadlho a rozhodujúcim spôsobom ovplyvní i úspech samotného podnikateľského zámeru klienta. Prostredníctvom našej Advokátskej kancelárie VIS LEGIS pragmaticky riešime problémy klientov, efektívne uplatňujeme ich práva a dôsledne bránime ich záujmy. Svoje služby poskytujeme vždy profesionálne a vysoko odborne, pričom sme schopní sa flexibilne prispôsobiť požiadavkám klientov i z časového hľadiska.

Našim klientom, ktorými sú domáce i zahraničné fyzické a právnické osoby, zabezpečujeme komplexný právny servis od vykonania vstupného právneho auditu, prípravy zmluvnej dokumentácie, rokovaní s obchodnými partnermi, zastupovania pred orgánmi verejnej moci (orgány štátnej správy, orgány územnej a záujmovej samosprávy, orgány činné v trestnom konaní a pod.), až po riešenie sporov pred súdmi SR, prípadne pred rozhodcovskými súdmi, pred Ústavným súdom SR, vrátane zastupovania v exekučnom konaní.

Činnosť našej advokátskej kancelárie je postavená
na štyroch základných zásadách:

I. TÍMOVÁ PRÁCA

Tímovú spoluprácu uprednostňujeme vždy, ak je to s ohľadom na riešený prípad účelné, nakoľko umožňuje nájsť pre klienta najvhodnejšie riešenie za použitia viacerých právnych názorov.

II. JEDNODUCHÉ A EFEKTÍVNE RIEŠENIA

Pri svojej práci kladieme dôraz na to, aby i zložité prípady klientov boli riešené čo najjednoduchšie, pričom
takéto riešenia je možné nachádzať a uplatniť predovšetkým vďaka vysokej odbornosti a s ňou spojenej
kreativite právnikov našej advokátskej kancelárie.

III. DÔSLEDNOSŤ

Každý klient našej advokátskej kancelárie sa môže spoľahnúť, že jeho prípad bude starostlivo individuálne
posúdený a dôsledne doriešený do najmenších detailov.

IV. DISKRÉTNOSŤ

Pri poskytovaní právnych služieb našou Advokátskou kanceláriou VIS LEGIS je absolútnou samozrejmosťou
maximálna diskrétnosť a lojalita voči klientovi.