Referencie

Právne služby našej advokátskej kancelárie využívajú aj nasledovné spoločnosti:


 • GORENJE Slovakia s.r.o. – predaj a servis kuchynských spotrebičov
 • TERRASTROJ spol. s r.o. – predaj, servis a prenájom stavebných strojov a techniky
 • Mettler - Toledo s.r.o. – meranie a metrológia
 • MicroStep-MIS, spol. s r.o. – monitorovacie a meracie systémy z oblasti meteorológie
 • IBL Software Engineering, spol. s r.o. – meteorologické softvéry
 • SPIE Elektrovod a.s. – dodávateľ tovarov, prác a služieb týkajúcich sa elektrických systémov, zariadení a elektrických vedení
 • NATUR-PACK, a.s. - organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly s autorizáciou udelenou podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.
 • GIPSOL, a.s. - výroba sadrokartónových systémov, tepelných a zvukových izolácií a dodávky stavebného materiálu
 • Bytové družstvo Petržalka – jeden z najväčších a najsilnejších správcov v oblasti spravovania bytových domov na Slovensku
 • REESMA, s.r.o. – správa bytových domov
 • ABSOL s. r. o. – nadštandardné technické vybavenie stavieb
 • PÖVABAU, s.r.o. -  uskutočňovanie stavieb
 • Stavby Slovensko s. r. o. – realizácia stavieb
 • KOVINTRADE s.r.o. – metalurgia
 • PROCESS TECHNIK s.r.o. – klimatizácie, chladenia, vykurovania, vzduchotechnika
 • SEDYA s. r.o. – predaj moderného nábytku a interiérového dizajnu
 • PUERTAS, s.r.o. – predaj a distribúcia dverí a súvisiacich komponentov
 • FinProfit REAL, s.r.o. – reality
 • M2 Business s. r. o. – predaj ready made spoločností
 • CALENDULA, a.s. - výroba extraktov, éterických olejov, kozmetických prípravkov a výživových doplnkov z liečivých rastlín
 • ARBO EKO s.r.o. – veľkoobchod, pestovanie a distribúcia okrasných drevín
 • MEDUSA GROUP, s. r. o. – gastronómia
 • SPARKS, s.r.o. – výroba a distribúcia reklamných predmetov
 • WILDE s.r.o. - predaj poľovníckych, turistických a lesníckych potrieb
 • FARM FEED s. r. o. - predaj krmív pre hospodárske zvieratá
 • Slovak Association of Deer Farming – farmový chov jeleňov
 • World Deer Congress – organizovanie rozličných osvetových a iných akcií súvisiacich s jeleňmi a ich chovom
 • HR EXPERT s. r. o. – sprostredkovanie zamestnania
 • DoDo Services Slovakia s. r. o. – kuriérske služby
 • D - Pro, s. r. o. – IT služby
 • BITA, s.r.o. – účtovníctvo
 • URGENT.SK s.r.o. - nadštandardné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti
 • Timimed s. r. o. – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotnom zariadení v odbore všeobecné lekárstvo
 • CADDÍK, s.r.o. - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotnom zariadení v odbore všeobecné lekárstvo
 • Lekáreň Nádej, Lekáreň U Valentína, Lekáreň Minerva, Lekáreň u Spasiteľa OSLANY, Lekáreň Pod topoľmi a iné - poskytovanie lekárenskej starostlivosti v odbore lekárenstvo vo verejnej lekárni
 • Winners Poistenie, s. r. o. – poistenie
 • a iní